(Jakuba 1, 3 – 4)

31 styczeń 2018

„wiedząc, że (to) wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość; (ta) zaś wytrwałość dzieło dojrzałe niech ma, aby bylibyście dojrzali i w pełni wyposażeni, w niczym (nie) odczuwający braku”. (Jakuba 1, 3 – 4)

Top