(Według Marka 2, 21)

29 grudzień 2017

„Nikt nakładki szmaty nie zgremplowanej (nie) naszywa na płaszcz stary. Jeśli zaś nie, zrywa wypełnienie od tego, nowe (od) starego, i gorsze rozdarcie staje się”. (Według Marka 2, 21)

Top