(Do Koryntian I 6, 15 a. 17)

29 grudzień 2017

„Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zaś łączący się (z) Panem jednym duchem jest”. (Do Koryntian I 6, 15 a. 17)

Top