(Jana I 3, 2 b – 3)

29 grudzień 2017

„Wiemy, że jeśli stanie się widocznym, podobni jemu będziemy, bo ujrzymy go jako jest. I każdy mający nadzieję tę w nim, czyni nieskalanym siebie, jako on nieskalany jest”. (Jana I 3, 2 b – 3)

Top