(Jana I 2, 22)

29 grudzień 2017

„Kto jest kłamcą, jeśli nie wypierający się: Jezus nie jest Pomazańcem? Ten jest przeciwnik Pomazańca, wypierający się Ojca i Syna”. (Jana I 2, 22)

Top