(Jana I 1, 5)

06 grudzień 2017

„I jest ta (oto) wieść, którą usłyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam, że Bóg światłem jest i ciemność w nim nie jest żadna”. (Jana I 1, 5)

Top