(Do Rzymian 15, 14)

04 listopad 2017

„Jestem przekonany zaś, bracia moi, i sam ja co do was, że i sami napełnieni jesteście dobrocią, wypełnieni całym poznaniem, mogący i jedni drugim kłaść do rozumu”. (Do Rzymian 15, 14)

Top