(Według Łukasza 6, 12)

16 październik 2017

„Stało się zaś w dniach tych, (wyszedł) on na górę pomodlić się, i był całą noc spędzający na modlitwie (do) Boga”. (Według Łukasza 6, 12)

Top