Nadto z powodu tego...

26 wrzesień 2022
„Nadto z powodu tego nie radujcie się, że duchy wam podporządkowują się, radujcie się, że imiona wasze wypisane są w niebiosach”. (Według Łukasza 10, 20)

Top