On zaś odpowiadając rzekł...

29 sierpień 2022
„On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący”. (Według Łukasza 8, 21)

Top