Wierny w najmniejszym i...

29 sierpień 2022
„Wierny w najmniejszym i w wielkim wierny jest, i w najmniejszym niesprawiedliwy i w wielkim niesprawiedliwy jest”. (Według Łukasza 16, 10)

Top