I doprowadziwszy łodzie do...

29 sierpień 2022
„I doprowadziwszy łodzie do ziemi, opuściwszy wszystko zaczęli towarzyszyć mu”. (Według Łukasza 5, 11)

Top