Ale kiedy przyjęcie czyniłbyś,...

02 sierpień 2022
„Ale kiedy przyjęcie czyniłbyś, zapraszaj biednych, okaleczonych, chromych, ślepych. I szczęśliwy będziesz, bo nie mają, (by) w zamian oddać ci, w zamian oddane będzie bowiem ci w (zmartwych)wstaniu sprawiedliwych”. (Według Łukasza 14, 13 – 14)

Top