On zaś odwróciwszy się...

02 sierpień 2022
„On zaś odwróciwszy się powiedział Piotrowi: Odejdź za mnie, Szatanie; zawadą jesteś mi, bo nie myślisz (o tym co) Boga, ale (to co) ludzi”. (Według Mateusza 16, 23)

Top