Wtedy odpowiadając Jezus rzekł...

02 sierpień 2022
„Wtedy odpowiadając Jezus rzekł jej: O kobieto, wielka twa wiara, niech się stanie ci jak chcesz. I została uleczona córka jej od godziny owej”. (Według Mateusza 15, 28)

Top