Każdy bowiem proszący bierze...

02 lipiec 2022
„Każdy bowiem proszący bierze i szukający znajduje i pukającemu otworzone będzie”. (Według Łukasza 11, 10)

Top