(Dla) wolności nas Pomazaniec...

01 czerwiec 2022
„(Dla) wolności nas Pomazaniec uwolnił; trwajcie więc i nie znowu jarzmu niewoli dawajcie się trzymać”. (Do Galatów 5, 1)

Top