My zaś (przy) modlitwie...

22 marzec 2022
„My zaś (przy) modlitwie i służbie słowa będziemy trwać niezłomnie przy”. (Dokonania wysłanników 6, 4)

Top