I wtedy zobaczą Syna...

01 listopad 2021
„I wtedy zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w chmurze z mocą i chwałą wielką. (Gdy zaczną) zaś te stawać się, odegnijcie się i podnieście głowy wasze, ponieważ zbliża się wykupienie wasze”. (Według Łukasza 21, 27 – 28)

Top