Pokój zostawiam wam, pokój...

01 maj 2021
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się”. (Według Jana 14, 27)

Top