Nie bowiem wstydzę się...

04 październik 2019
„Nie bowiem wstydzę się z powodu dobrej nowiny, mocą bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Judejczykowi najpierw i Hellenowi”. (Do Rzymian 1, 16)

Top