Kiedy siłacz uzbrojony strzeże...

04 październik 2019
„Kiedy siłacz uzbrojony strzeże swojego dziedzińca, w pokoju jest (to) będące jego. Kiedy zaś silniejszy (od) niego nadszedłszy zwycięży go, cały oręż jego zabiera, na którym polegał, i łupy jego rozdaje”. (Według Łukasza 11, 21 – 22)
Top