(Według Łukasza 10, 2)

03 październik 2019

„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego”. (Według Łukasza 10, 2)

Top