(Do Kolosa 3, 12 – 13)

25 wrzesień 2019

„Wdziejcie na siebie więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, serce litości, łagodność, uniżoność serca, delikatność, wielkoduszność, znosząc jedni drugich i darowując sobie samym, jeśli ktoś przeciw komuś miałby zarzut; jak i Pan darował wam, tak i wy”. (Do Kolosa 3, 12 – 13)

Top