(Do Kolosa 1, 16 – 18)

25 wrzesień 2019

„bo w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy to Państwa, czy to Panowania, czy to Władze: wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone , i On jest przed wszystkim i (to) wszystko w Nim stanęło razem. I On jest Głową Ciała, (społeczności) wywołanych; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będącym pierwszym”. (Do Kolosa 1, 16 – 18)

Top