(Do Tesaloniczan I 5, 9 – 11)

25 wrzesień 2019

„bo nie umieścił nas Bóg ku gniewowi, ale ku pozyskaniu dla siebie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Pomazańca, umarłego za nas aby, czy to czuwalibyśmy, czy to spalibyśmy, równocześnie razem z Nim żylibyśmy. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden jednego, jak i czynicie”. (Do Tesaloniczan I 5, 9 – 11)

Top