(Do Hebrajczyków 12, 5 – 6)

20 sierpień 2019

„i całkiem zapomnieliście (o) zachęcie, która wam jako synom jest wykładana: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, ani bądź osłabiany przez Niego zawstydzany; którego bowiem miłuje Pan, karze, batoży zaś każdego syna, którego przyjmuje”. (Do Hebrajczyków 12, 5 – 6)

Top