Według Łukasza 1, 43 – 44

31 lipiec 2019

„I skąd mi to, żeby przyszła matka Pana mego do mnie? Oto bowiem, jak stał się głos pozdrowienia twego w uszach mych, podskoczyło (z) weselem niemowlę w łonie mym”. (Według Łukasza 1, 43 – 44)

Top