Według Mateusza 5, 10

31 lipiec 2019

„Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest królestwo niebios”. (Według Mateusza 5, 10)

Top