Według Mateusza 13, 47 – 48

31 lipiec 2019

„Znowu podobne jest królestwo niebios sieci rzuconej w morze i ze wszystkich rodzajów gromadzącej, którą, kiedy została napełniona, wyciągnąwszy na brzeg i siadłszy, zebrali dobre do naczyń, zaś zepsute (na) zewnątrz rzucili”. (Według Mateusza 13, 47 – 48)

Top