Według Łukasza 2, 32

14 grudzień 2018

„światło ku objawieniu (dla) narodów i chwałę ludu twego Izraela”. (Według Łukasza 2, 32)

Top