Według Łukasza 21, 28

07 listopad 2018

„(Gdy zaczną) zaś te stawać się, odegnijcie się i podnieście głowy wasze, ponieważ zbliża się wykupienie wasze”. (Według Łukasza 21, 28)

Top