Według Mateusza 11, 28

31 październik 2018

„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam”. (Według Mateusza 11, 28)

Top