Do Efezjan 4, 32

17 październik 2018

„Stawajcie się [zaś] ku jedni drugim łagodni, miłosierni, darowując sobie samym, tak jak i Bóg w Pomazańcu darował wam”. (Do Efezjan 4, 32)

Top