Do Efezjan 4, 7

17 październik 2018

„Jednemu zaś każdemu (z) nas dana została łaska według miary darowizny Pomazańca”. (Do Efezjan 4, 7)

Top