Do Koryntian I 4, 1 – 2

27 sierpień 2018

„Tak nas niech liczy człowiek jak poddanych Pomazańca i szafarzy tajemnic Boga. Tak to w końcu jest szukane w szafarzach, aby wiernym każdy został znaleziony”. (Do Koryntian I 4, 1 – 2)

Top