Do Efezjan 4, 17

25 lipiec 2018

„To więc mówię i świadczę w Panu, (by) już nie wy postępować jak i poganie postępują w czczości myśli ich”. (Do Efezjan 4, 17)

Top