Według Mateusza 9, 37 – 38

22 czerwiec 2018

„Wtedy mówi uczniom jego: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc pana żniwa, żeby wysłał pracowników na żniwo jego”. (Według Mateusza 9, 37 – 38)

Top