(Według Mateusza 8, 5 – 7)

06 czerwiec 2018

„(Gdy wszedł) zaś on do Kafarnaum, podszedł do niego setnik prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój jest złożony w domu sparaliżowany, okropnie nękany. I mówi mu: Ja przyszedłszy uzdrowię go”. (Według Mateusza 8, 5 – 7)

Top