(Jana I 4, 10)

25 maj 2018

„W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam umiłował nas i wysłał Syna jego, przebłaganie za grzechy nasze”. (Jana I 4, 10)

Top