(Według Marka 12, 24)

25 maj 2018

„Rzekł im Jezus: (Czyż) nie przez to błąkacie się nie znając pism ani mocy Boga?” (Według Marka 12, 24)

Top