(Do Hebrajczyków 5, 8)

07 maj 2018

„chociaż będąc Synem, nauczył się przez (te,) które wycierpiał, posłuszeństwa”. (Do Hebrajczyków 5, 8)

Top