Abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością

07 listopad 2016

„Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach”. Ps 112, 1

„Proszę was: abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest ‘największa’, która się wyraziła przez Krzyż”. św. Jan Paweł II

 Ps. Bojaźń Boża jest bardzo złączona z odkryciem radości płynącej z Bożych nakazów. ks. Rafał Jarosiewicz

Top