Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?

29 grudzień 2017

”Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”. 1 Kor 6, 15 a. 17

„Wyznaję, że odkąd zostało mi dane zrozumieć miłość Serca Jezusowego, wygnała ona wszelki lęk z mego serca!” św. Tereska z Lisieux

Ps. Być jednym ciałem z Bogiem to łączyć się z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

Top