A gdy wypełnili wszystko według...

13 grudzień 2017

”A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40

„Oto urodził się w ciele, abyś ty odrodził się w duchu”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek, przeżywa swoje człowieczeństwo wraz ze wszystkimi jego elementami po to, by być podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

Top