Ja zaś mówiłem:

13 grudzień 2017

”Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego”. Iz 49, 4

„Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom

Ps. Bóg widzi każdy trud i wysiłek, którego nie dostrzegają ludzie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top