Tak kamienowali Szczepana...

13 grudzień 2017

”Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał”. Dz 7, 59 - 60

„Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami ciała Chrystusowego i zaniechaj swego szaleństwa”. św. Jan Chryzostom

Ps. Szczepan w godzinę śmierci uczy nas modlitwy do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top