Cieszcie się i radujcie,...

03 czerwiec 2024
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. (Mt 5, 12 a)
„Chrześcijanin tym powinien się różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wielokrotnie mówi o rzeczywistości nieba, do której się zbliżamy, jako o czymś szalenie istotnym dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Top