Potem poszedł z nimi...

03 czerwiec 2024
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. (Łk 2, 51)
„Pamiętajcie, o dzieci, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do budowania bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od dobrego przykładu”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Maryja, choć nie wszystko rozumiała, to jednak nie przeszkodziło jej w trwaniu w ufności przed Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Top