Oczekujemy jednak, według obietnicy,...

03 czerwiec 2024
„Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”. (2 P 3, 13)
„Bądź wola Twoja, w całym swym wymiarze musi się stać wytyczną życia chrześcijańskiego”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pragnienie wieczności wpisane jest w każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Top